Musical La Familia Addams en Vigo

Musical La Familia Addams en Vigo
Reserva tus entradas en Ataquilla.com

Fiesta do millo Corvo Bueu 2012

Fiesta do millo Corvo Bueu 2012

La Asociación Sociocultural de Meiro ya se ha puesto en marcha para preparar la que será decimocuarta edición del Encontro Degustación do Millo Corvo, que se desarrollará los días 23, 24 y 25 de marzo en la aldea buenense.

Vamos a darle un repaso a su significado y tradición:

Una actividade máis recoñecida da asociación é, sen dúbida, a recuperación do Millo Corvo, (unha variedade de millo, de cor negra, case que extinguida na comarca do Morrazo) baixo o lema “Rexurdir do Millo Corvo. 

Testemuña dunha tradición”. Este proceso de recuperación etnográfica, educativa, cultural e gastronómica abarca tódalas épocas do ano. Sementeira  O proceso comeza na primavera, coa preparación do terreo e abonado do mesmo con esterco (mestura de estrume e excremento animal) para a posterior sementeira, realizada de maneira manual (seguindo o asesoramento e bo facer dos anciáns do lugar) e axudados pola única parella de bois da comarca do Morrazo, Cavano e Gallardo, que tiran do arado mentres se van botando os grans de millo corvo o chou. 

Cava; A finalidade da cava é a eliminación das herbas que medran ó redor dos milleiros. 

 Renda ; A renda consiste nun sachado máis superficial e de rareo, a isto se lle chama dispor o millo, que facilita o desenrolo e crecemento dos milleiros. 

Rega; Na época estival e segundo a climatoloxía e as características do terreo será necesario a rega. Para poder realizar esta tarefa é necesaria a limpeza de carreiros, canles de rego, etc., que actualmente están en desuso e que son un elemento imprescindible para a total recuperación da memoria etnográfica deste ciclo productivo. 

Corta do pendón; Coa corta do pendón (parte superior da planta) evítase que o vento rache a cana. O pendón utilízase como forraxe para os animais. Corta e empalleirado > Polo San Miguel, coa lúa menguante, faise a corta e o empalleirado do millo. Seguindo coa tradición, os palleiros fanse cos milleiros enteiros (constan da cana e das espigas), desta maneira a espiga acaba de refacerse no palleiro.

 Esfollada; Lévase a cabo uns días despois da corta e empalleirado. Consiste na separación da espiga e o follaco da cana. Posteriormente as espigas se almacenarán no hórreo para o seu almacenamento e secado. O follaco era unha parte moi apreciada antaño para a elaboración de sargóns, cestas, cebos para a pesca do atún e do bonito, xoguetes para os nenos, etc. 

Debullada ; A laboura da debullada realízase en marzo e consiste en separar o gran da espiga. Realízase de maneira manual utilizando como axuda un carozo (parte interior e leñosa da espiga). 

Muiñada ; Os grans de millo corvo son levados ó muíño de auga (Muíño da Presa, situado no Canudo – Meiro – Bueu) para moelo e conseguir a fariña e o óleo do millo corvo. Nesta actividade o traballo toma carácter lúdico.

 A grande atracción que supón ver un muíño de auga increméntase notablemente coa posibilidade de poder observar o seu funcionamento, e así participar activamente na muiñada. Con esta actividade lógrase recuperar gran parte da memoria literario-popular como cantigas, historias, lendas, etc., en torno ó muíño. Amasado e cocido da bola corva de porta aberta > Unha vez peneirada a fariña procédese ó amasado (utilizando fermentos naturais). Ao remate do amasado bendícese amasa, que fermentará na artesa. Na pá (utensilio utilizado para introducir a masa no forno) poñénse follas de castiñeiro secas ou de col sobre as que se estende a masa. Introdúcese a masa no forno (que previamente foi quentado con leña) onde se bendicen as bolas do pan de millo corvo, e cando estea cocido sácase do forno.

 Como peche de ciclo anual celébrase o Encontro-Degustación do Millo Corvo a finais do mes de marzo. 
 O caracter educativo e didáctico que acadou este proceso desenrolase coa participación de centros educativos e asociacións de toda a comunidade autónoma nas actividades ao redor do millo corvo. Ademais, trátase de inculcar ós cativos participantes a importancia dos recursos naturais, o respecto polo medio ambiente, coñecemento da arquitectura popular (hórreos, muíños, fontes, cruceiros ...), recuperación da toponimia do lugar, diferentes aperos e útiles de labranza, e sobre todo que non se esquezan as nosas raíces e o noso patrimonio inmaterial. Coa publicación da Unidade Didáctica “A aventura do millo corvo na aldea de Meiro” plásmase sobre papel e sobre soporte dixital as principais fases do cultivo do millo corvo ó xeito tradicional, así como elementos da vida agrícola e social vencellados ó modo de vida agrícola no rural. Esta unidade didáctica trata de ser unha guía de traballo nas aulas antes e despois da participación dos escolares nas actividades en Meiro.

 Con data do 26 de xullo de 2006, o Millo Corvo, que leva recuperando e sementando a Asociación Cultural Meiro (Bueu) dende o ano 1997, foi distinguido oficialmente dentro do catálogo internacional da “Arca del Gusto de Slow Food”, previa aprobación unánime da Comisión Nacional e do Comité Internacional del Arca del Gusto. Os obxectivos da Arca del Gusto consisten en recuperar, catalogar, delimitar, promocionar e protexer productos autóctonos de excelencia gastronómica, preservando o medioambiente e a biodiversidade en todo o mundo