Musical La Familia Addams en Vigo

Musical La Familia Addams en Vigo
Reserva tus entradas en Ataquilla.com

Cursos de formación en Hostelería Compostela

Cursos de formación en el Centro de Formación de Hostelería Compostelana
A Asociación Hostelería Compostela ven de presentar a nova programación de accións formativas para este 2013.

A novidade deste ano son os certificados de profesionalidade que acreditan a experiencia laboral cun título oficial e válido para o territorio nacional. Os encargados de presentar os cursos foron os presidentes de Hostelería Compostela, Xosé Manuel Otero e Xesús Sordo, o coordinador de Formación de Hostelería Compostela, Javier Sexto.

Os cursos son de balde e forman parte dos Plans de Formación Sectorial subscritos pola Confederación Española de Hoteis e Aloxamentos Turísticos (CEHAT) e pola Federación Española de Hostalería (FEHR). Os horarios das acción formativas buscan a conciliación entre o horario laboral e o formativo para que os empregados poidan compatibilizar ambas xornadas.
Formación Bonificada

A outra modalidade formativa que presenta Hostelería Compostela é a formación bonificada. Estes cursos son de balde para o traballador e financiados cas cotas de formación profesional. Toda empresa que cotice polos seus traballadores no Réxime Xeral da Seguridade Social dispón dunha cota para a formación dos seus empregados.