Programa Arde Lucus 2013

Programa actividades Arde Lucus 2013
 
 
VIERNES 14
 • 17:00 - INAVGVRACIÓN DO MACELLVM - PR. MAIOR
 • 17:15 - A FAMILIA - PR. MAIOR
 • 17:30 - INAVGVRACIÓN DO CASTRA DE LVCVS AVGVSTI - CARRIL DOS FORNOS
 • 18:00 - FARSA SOBRE A MOENIVM DE LVGO - FONDO DA PR. MAIOR
 • 18:15 - NASCITVRVS - PR. DO CANTIÑO
 • 18:30 - ARSDIMICANDI. GLADIADORES DA ANTIGVA ROMA - PR. DE SANTA MARÍA
 • 18:45 - O RECAVDADOR DE IMPOSTOS - FONDO DA PR. MAIOR
 • 19:15 - BAVTIZOS CELTAS - PORTAMIÑÁ
 • 19:30 - GLADIADORES DE LVCVS AVGVSTI - FONDO DA PR. MAIOR
 • 19:45 - INICIO DAS OLIMPIADAS ENTRE CLVBS DEPORTIVOS DA CIDADE - KIOSKO DA PR. MAIOR
 • 20:00 - SALTABVNT, A CARGO DE NOSTRVM CAI - PR DA CONSTITVCIÓN
 • 20:15 - COMO VAI O MERCADVM!, A CARGO DA ASOCIACIÓN ACHÁDEGO - PR. STA. MARÍA
 • 20:30 - VODAS ROMANAS - PR. DO CANTIÑO
 • 20:45 - OS CONTOS DO DEVS PAN - PR. DO CAMPO
 • 21:00 - IRMANAMENTO DAS TRIBOS CASTREXAS E AS TROPAS ROMANAS - CARRIL DOS FORNOS
 • 21:15 - AS ASAMBLEARIAS - PR. DE SAN MARCOS
 • 21:30 - DESFILES DE CIVITAS LVCENSIS - POLAS RVAS DA CIDADE
 • 21:45 - OS CASTREXOS - POLAS RVAS DA CIDADE
 • 22:00 - RAZAS DA NOITE - PR. DE STA. MARÍA
 • 22:30 - HISTORIA DO PEREGRÍN QUE ATOPOV CO FAVNO - FONDO DA PR MAIOR
 • 23:00 - IRMANAMENTO DE AC TIERRAQVEMADA, TREBAS GALAICAS E GVARDIA PRETORIANA - PR. DE CAMPO CASTELO
 • 23:15 - TAMBORES DE BRAGA - POLAS RVAS DA CIDADE
 • 23:30 - COLVMBARIVM - PR. DO CAMPO
 • 23:45 - VODAS CELTAS - PORTAMIÑÁ
 • 00:00 - A DONCELLA GVERREIRA - PR. DE SANTA MARÍA
 • 00:15 - ERRANTES - POLAS RVAS DA CIDADE
 • 00:30 - HÉROES E DEVSES - EXPLANADA PAVILLÓN MVNICIPAL - CON ENTRADA
 • 00:45 - OFRENDA ÓS DEVSES CASTREXOS - FONDO DA PR. MAIOR
 • 01:00 - BARVARELVM, A CARGO DE TEATRO DO MIOLO - PR. DE SAN MARCOS
 • 02:00 - CONCERTO DE RIOBÓ - PR. DE SANTA MARÍA
 • 23:00 - ANIMACIÓN NA RVA
SÁBADO 15
 • 11:00 - APERTVRA DO MACELLVM
 • 11:00 - APERTVRA DO CASTRA DE LVCVS AVGVSTI
 • 11:00 - APERTVRA DO MACELLVM - PR. MAIOR
 • 11:00 - APERTVRA DO CAMPAMENTO DOS ARTIFEX - PR. DA CONSTITVCIÓN
 • 11:00 - APERTVRA DO LVDVS LVCVS - PR. DE FERROL
 • 11:30 - XOGOS PARA OS/AS NENOS/AS - CASTRA DE LVCVS AVGVSTI (CARRIL DOS FORNOS)
 • 11:45 - PASARVAS MUSICAL - POLAS RVAS DA CIDADE
 • 12:00 - A VIDA E A GVERRA DOS CELTÍBEROS, AC TIERRAQVEMADA - PR. DE CAMPO CASTELO
 • 12:15 - ARSDIMICANDI – GLADIADORES DA ANTIGVA ROMA - PR. DE SANTA MARÍA
 • 12:30 - CONCERTO ORFEÓN LVCENSIVM - PR. DO CANTIÑO
 • 13:00 - AVRÍSPICES E PITONISAS - PR. DO CAMPO
 • 13:15 - TAMBORES DE BRAGA - POLAS RVAS DA CIDADE
 • 13:30 - DANZAS ROMANAS, A CARGO DE NOSTRVM CAI - FONDO DA PR. MAIOR
 • 14:00 - DESFILE DA COHORS III LVCENSIVM - SAÍDA DENDE A PR. MAIOR
 • 16:15 - DESFILE DE SALESIANI LVCI AVGVSTI - SAÍDA DENDE A PR. DA MILAGROSA
 • 16:30 - GLADIADORES DE LVCVS - FONDO DA PR MAIOR
 • 16:45 - PASARVAS MUSICAL - POLAS RVAS DA CIDADE
 • 17:00 - ARIETE CASTREXO - PR. DE CAMPO CASTELO
 • 17:10 - SAÍDA DAS LEXIÓNS ROMANAS E AS TRIBOS CASTREXAS PARA ACVDIR Á FVNDACIÓN DA CIDADE - CAMPAMENTOS DA CIDADE
 • 17:15 - ACTO DE FVNDACIÓN DA CIDADE - PR. STA. MARÍA
 • 17:30 - PREGÓN E RECEPCIÓN DAS LEXIÓNS ROMANAS E DAS TRIBOS CASTREXAS - PR. STA. MARÍA
 • 18:00 - NOMEAMENTO DO/A CIVIS HONORIS DE LVCI AVGVSTI - PR. STA. MARÍA
 • 18:15 - XOGOS TRADICIONAIS - PR. DE CAMPO CASTELO
 • 18:30 - BAVTIZOS CELTAS - PORTAMIÑÁ
 • 18:45 - A VIDA E A GVERRA DOS CELTÍBEROS, AC TIERRAQVEMADA - PASEO PEONIL DA RDA. DA MVRALLA
 • 18:45 - SAÍDA DO DESFILE DE LVCVS EQVITES - POLAS RVAS DA CIDADE
 • 19:00 - CIRCVS ROMANO * - AS PROBAS DOS DEVSES - EXPLANADA PAVILLÓN MVNICIPAL - CON ENTRADA
 • 19:15 - A FVGA DO ASTVR - FONDO DA PR. MAIOR
 • 19:30 - LANISTAE - PR SANTA MARÍA
 • 19:45 - TAMBORES DE BRAGA - RVANOVA
 • 20:00 - DESFILE DE CIVITAS LIMICORVM - SAÍDA DENDE BISPO AGVIRRE
 • 20:15 - PASARVAS MUSICAL - POLAS RVAS DA CIDADE
 • 20:30 - A CLASE DE ORATORIA - FONDO DA PR. MAIOR
 • 20:45 - VODAS CELTAS - PORTAMIÑÁ
 • 21:00 - BACANAL ROMANA - PR. DE CAMPO CASTELO
 • 21:15 - SESIÓN ORDINARA DO SENADO DE LVCVS AVGVSTI - FONDO DA PR. MAIOR
 • 21:30 - A PROFETISA, A CARGO DO GRVPO DE TEATRO NOVA ESCENAR/ DO MOVCHO
 • 21:45 - DESFILE DE CIVITAS LVCENSIS - POLAS RVAS DA CIDADE
 • 22:00 - SERES DA OSCVRIDADE - PR. DE SANTA MARÍA
 • 22:15 - OS CASTREXOS - POLAS RVAS DA CIDADE
 • 22:30 - HÉROES E DEVSES * - EXPLANADA PAVILLÓN MVNICIPAL - CON ENTRADA
 • 22:45 - EMPERADOR, QVÉ PENSAS, FALA!, A CARGO DE HIPÓCRITA TEATRO - PR. DE SAN MARCOS
 • 23:00 - CORRELVME - SAÍDA DA PR. DE SANTA MARÍA
 • 23:15 - PLVTÓN E AS CHAMAS DO INFERNO - PR. DO CAMPO
 • 23:30 - RITVAL FUNERARIO CELTÍBERO, AC TIERRAQVEMADA - PR. HORTA DO SEMINARIO
 • 23:45 - CONTOS DO DEVS PAN - PR. DE CAMPO CASTELO
 • 00:00 - QVEIMA DA MOENIVM * - PARQVE DE ROSALÍA DE CASTRO
 • 00:15 - DESFILE DE LVME DA COHORS III LVCENSIVM - SAÍDA DA PR. MAIOR
 • 00:30 - COLVMBARIVM - PR. DO CAMPO
 • 01:00 - DRAKONIA - POLAS RVAS DA CIDADE
 • 01:30 - VENDA DE ESCRAVOS/AS - PR. MAIOR (QVIOSCO)
DOMINGO 16
 • 11:00 - APERTVRA DO CASTRA DE LVCVS AVGVSTI - CARRIL DOS FORNOS
 • 11:00 - APERTVRA DO MACELLVM - PR. MAIOR
 • 11:00 - APERTVRA DO CAMPAMENTO DOS ARTIFEX - PR. DA CONSTITVCIÓN
 • 11:00 - APERTVRA DO LVDVS LVCVS - PR. DE FERROL
 • 11:15 - FARSA SOBRE A MOENIVM DE LVCVS AVGVSTI - FONDO DA PR. MAIOR
 • 11:30 - DESFILE CIVITAS LIMICORVM - SAÍDA DENDE A PORTA DE BISPO AGVIRRE
 • 11:45 - DITIRAMBOS EN HONOR A BACO - SAÍDA DENDE A PR. DE CAMPO CASTELO
 • 12:00 - ALMA CVBRAE - PR. DE SANTA MARÍA
 • 12:15 - OLIMPIADAS (ENFRONTARANSE ÁS LEXIÓNS ROMANAS E AS TRIBOS CASTREXAS) - CARRIL DOS FORNOS
 • 12:30 - DESFILE DOS COLEXIOS POLAS RVAS DA CIDADE - SAÍDA DENDE PR. SAN MARCOS
 • 12:45 - A VIDA E A GVERRA DOS CELTÍBEROS, AC TIERRAQVEMADA - PASEO PEONIL DA RDA. DA MVRALLA
 • 13:00 - SESIÓN EXTRAORDINARA DO SENADO DE LVCVS AVGVSTI - FONDO DA PR. MAIOR
 • 13:15 - PASARVAS MUSICAL - RVANOVA
 • 13:30 - DESFILE CIVITAS LIMICORVM - SAÍDA DENDE A DOMVS EX MOENIVM (APARCADORIO DO SEMINARIO)
 • 13:45 - PANDORA - PR. DE CAMPO CASTELO
 • 14:00 - DESFILE DA COHORS III LVCENSIVM - SAÍDA DENDE BISPO AGVIRRE
 • 16:30 - AS AVGAS SANADORAS DE LVCVS - FONDO DA PR. MAIOR
 • 16:45 - O DRVIDA E O SEV ÁRBOL - PR. MAIOR
 • 17:00 - BAVTIZOS CELTAS - PORTAMIÑÁ
 • 17:15 - PASARVAS MVSICAL - POLAS RVAS DA CIDADE
 • 17:30 - TRAFICVS DE ESTIERCVLVS, MOLA MAZVM, A CARGO DA FVNDACIÓN ANADE - PR. DE STA. MARÍA
 • 17:45 - MONSTRVOS MITOLÓXICOS - PR. DE CAMPO CASTELO
 • 18:00 - CIRCVS ROMANO * - AS PROBAS DOS DEVSES - EXPLANADA PAVILLÓN MVNICIPAL - CON ENTRADA
 • 18:30 - O OLIMPO DOS DEVSES - PR. DO CAMPO
 • 18:45 - CONTOS DO DEVS PAN - PR. CAMPO CASTELO
 • 19:00 - VODAS CELTAS - PORTAMIÑÁ
 • 19:15 - PASARVAS MUSICAL - POLAS RVAS DA CIDADE
 • 19:30 - A LENDA DE HÉRCVLES E CACO - FONDO DA PR. MAIOR
 • 19:45 - AS GRACIAS - PR DE CAMPO CASTELO
 • 20:00 - ACTO FINAL DAS LEXIÓNS ROMANAS E DAS TRIBOS CASTREXAS - PORTA DE SAN FERNANDO
 • 20:30 - A OLA - PR. DE STA. MARÍA
 • 21:00 - O RECAVDADOR DE IMPOSTOS - FONDO DA PR. MAIOR
 • 21:30 - COLOCACIÓN DA CÁPSVLA DO TEMPO, A CARGO DE TERRA COPORA - PR. DE CAMPO CASTELO
 • 23:30 - COLVMBARIVM - PR. DO CAMPO
MIUDO ARDE (PLAZA SAN MARCOS)
 
VIERNES 14
 • 17:00 - QUI SOMNIA. SOLIS ET VENTI. ANIMACIÓN PARA BEBES DE 0-3 ANOS
 • 17:30 - LVDIS ROMANOS E CASTREXOS
 • 18:00 - PINTVRAS CASTREXAS
 • 18:30 - LOITA GRECORROMANA
 • 19:00 - OS CONTOS DOS MENIÑEIROS. TEATRO INFANTIL
 • 20:00 - OBRADOIRO DE MVSICA
 
SABADO 15
 • 12:30 - AS PROBAS DO DRVIDA
 • 17:00 - LVDIS ROMANOS E CASTREXOS
 • 17:30 - QUI SOMNIA. MARE ET LVNA. ANIMACIÓN PARA BEBES DE 0-3 ANOS
 • 18:30 - O TEATRO DE TESPIS. TEATRO INFANTIL
 • 19:30 - OBRADOIRO DE MONEDAS
 • 20:00 - ARSDIMICANDI
 
DOMINGO 16
 • 11:00 - LVDIS ROMANOS E CASTREXOS
 • 12:00 - GYMKANA BÁRBARA FAMILIAR
 • 13:00 - CONTOS E LENDAS. TEATRO INFANTIL
 • 17:00 - OBRADOIROS PARA NENOS/AS
 • 17:30 - ESCOLA DE BARDOS
 • 18:30 - OBRADOIRO DE PINTVRAS CASTREXA
Fuente: Concello de Lugo, Descubrelugo.com