Ponte Bermaña Pontedeume

A ponte Bermaña de Pontedeume

Dentro da sección pontes de Galicia os presentamos unha ponte romana, século I. É unha ponte de sillería sobre o río Bermaña, no centro de Caldas de Reis .
Por ela pasa o camiño portugués da ruta xacobea. Antes formou parte dun antigo camiño militar romano, que pasaba por Aquis Celenis. Está formado por tres arcos de medio punto e trallamares de forma angular. No seu centro ten un pretil de pedra e o típico cruceiro de época posterior (posiblemente século XVII, no que foi reparado).