Calendario escolar Galicia 2015 2016

Calendario escolar Xunta de Galicia 2015 - 2016 (por si os interesa)
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U. - DOG, 17 DE XUÑO
Orde do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2015/16, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.
1. O curso académico abranguerá desde o día 1 de setembro de 2015 ata o 31 de agosto de 2016.
2. Os comedores escolares funcionarán en educación primaria desde o día 10 de setem¬bro de 2015 ata o 22 de xuño de 2016, e en educación secundaria obrigatoria desde o día 15 de setembro de 2015 ata o 22 de xuño de 2016.
3. Períodos de vacacións.
Nadal: desde o día 21 de decembro de 2015 ata o día 6 de xaneiro de 2016, ambos inclusive.
Entroido: días 8, 9 e 10 de febreiro de 2016.
Semana Santa: desde o día 21 ata o 28 de marzo de 2016.