Musical La Familia Addams en Vigo

Musical La Familia Addams en Vigo
Reserva tus entradas en Ataquilla.com

Muiño de vento de Campo da Torre Ortigueira

Muiño de vento de Campo da Torre en Ortigueira

Atópade no máis alto do outeiro que domina a Vilad e Ortigueira sobre o barrio do Ponto.

Tras décadas en estado ruinoso e oculto tras eucaliptos, o muiño de vento foi reconstruído de xeito fidedigno pola Fundación Ortegalia no ano 2005.

De corpo cilí­ndrico, cuberta xiratoria e con catro pares de aspas, quen ascenda á zona verde e visite o inmoble poderá descubrir a impresionante engrenaxe que conserva as dúas pedras de moer, unha para o trigo e outra para o millo. .

O emblemático muiño foi construí­do no ano 1888 nun lugar de marcado interese arqueolóxico. Non en balde, neste emprazamento levantouse, no seu día, un poboado castrexo  e posteriormente unha fortaleza medieval reformada na época moderna.