Roteiro Castelao en Rianxo

Recorre o Roteiro Castelao en Rianxo

Alfonso daniel Rodríguez Castelao é un dos rianxeiros máis ilustres. Do seu paso pola vila e arredores de Rianxo dannos testemuña as diversas localizacións que tiveron unha relación directa coa súa vida e que se reflicten neste mapa guía.

Dezanove localizacións vencelladas á vida do noso escritor, político e debuxante máis sobranceiro as que podemos recorrer na cidade.