Andaina en Allariz mañana sábado 23 de mayo

A proba está organizada polo Concello de Allariz.

INSCRICIÓN

Dende o 5 de Maio ata o 22 de Maio
Prezo: 15 €uros


Poderá realizarse en:

PISCINA MUNICIPAL DE ALLARIZ
 Tf – Fax: 988 44 20 83
 e-mail: piscina@allariz.com

DEPORTES REDONET
 Rúa Ervedelo, 21
 Tf: 988 22 26 92
 Fax: 988 22 59 60

 Ingreso en “A Caixa”, Rúa Emilia Pardo Bazán, 51, Allariz
 Nº cta: 2100 5459 75 0200002867

Para que a inscrición se faga efectiva a documentación pode enviarse:
•ou por fax
•ou por carta
•ou por e-mail

tanto o xustificante de ingreso como a ficha de datos.

O número máximo de participantes é de 1000.

No intre de alcanzar esta cantidade xa non se admitirán máis inscricións

Información: piscina@allariz.com e Tlf. 988 44 20 83