EXPOSICIÓN DA CAMELIA NO CONCELLO DE VALGA

EXPOSICIÓN DA CAMELIA (SÁBADO 24 E DOMINGO 25 DE FEBREIRO)
AUDITORIO MUNICIPAL DE VALGA